Dumb.com » Old Time Radio >> Westerns >> Strange As It Seems >> 3xxxxx - [024] Poe's Raven Actually a White Owl