Dumb.com >> Polls >> Girls Names
  This or That Girls Names Survey

1. Joselyn or Jade?

 Joselyn     Jade   

2. Kate Or Kathy?

 Kate     Kathy   

3. Lacy or Lisa?

 Lacy     Lisa   

4. Mariah or Marigold?

 Mariah     Marigold   

5. Natasha or Natalie?

 Natasha     Natalie   

6. Olivia or Orla?

 Olivia     Orla   

7. Patrisha or Princess?

 Patrisha     Princess   

8. Rosy or Rosalinda?

 Rosy     Rosalinda   

9. Sarah or Sabrina?

 Sarah     Sabrin