Dumb.com >> Top >> Weird Pumpkin Recipes
Top Ten

10 Weird Pumpkin Recipes

Posted on: 10-28-2013

1. Pumpkin Lasagne2. Pumpkin Soup3. Pumpkin Ravioli with Sage Cream Sauce4. Pumpkin Peas Curry5. Pumpkin-Seed Guacamole6. Pumpkin Cannelloni7. Pumpkin Pizza8. Pumpkin Casserole9. Pumpkin Tiramisu10. Pumpkin Pop Tarts